REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.tatapediatra.pl

z dnia  24.07.2019

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tatapediatra.pl

 

 

[Definicje]

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy Tata Pediatra działający pod adresem: www.tatapediatra.pl;
 2. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, prezentująca teksty oraz inne materiały publikowane przez Administratora;
 3. Regulamin –niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu;
 4. Administrator – administratorem Bloga prowadzonego w ramach serwisu www.tatapediatra.pl jest  Marta Grzywacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MASH Event Marta Grzywacz, ul. Barkowska 74a, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372715711, 
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga po zarejestrowaniu się w serwisie, co umożliwia komentowanie oraz wyrażanie własnych opinii na tematy poruszane w ramach Bloga;
 6. Gość – osoba korzystająca z Bloga bez rejestrowania się w Serwisie;
 7. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez www.tatapediatra.pl przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści zawierających informacje o nowych wpisach, nowościach. 
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 

 

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Użytkownikami Portalu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 

 

 

[Informacje podstawowe]

§ 3

 1. Właścicielem Serwisu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług jest Marta Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mash Events Marta Grzywacz z siedzibą w Bielsku-Białej. 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Marta Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Mash Event. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Klientami Serwisu mogą być Użytkownicy i Goście, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień. 
 3. Każdy Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie jego zakładania potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy. 
 4. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: tatapediatra@gmail.com, bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 
 5. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Gość, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.

 

[Blog]

§ 4

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga, jak również komentowania i cytowania zamieszczonych materiałów.
 2. Po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie, przy użyciu formularza rejestracji  dostępnego na stronie www.tatapediatra.pl, Użytkownicy zyskują możliwość komentowania  opublikowanych wpisów czy innych materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Goście mogą przeglądać Bloga oraz czytać zamieszczone na nim artykuły, jednak bez możliwości ich komentowania.
 4. Zamieszczając komentarz na Blogu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Administratora swojego imienia i/ lub swojego pseudonimu pod komentarzem.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość kasowania lub niepublikowania komentarzy niecenzuralnych, obelżywych, zwierających wulgaryzmy bądź zawierające linki (odesłania) promujące produkty czy jakąkolwiek działalność.
 6. Na Blogu niedozwolone jest używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe, niecenzuralnych oraz niestosownych treści, przede wszystkim o charakterze erotycznym lub pornograficznym, treści naruszających prawo polskie, jak również  międzynarodowe normy prawne, moralne, treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną), treści naruszających dobra osobiste i godność innych osób.
 7. Administrator oświadcza, iż treści publikowane w komentarzach nie są jego poglądami czy opiniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników. 
 8. Wszelkie publikacje, znaki graficzne, fotografie, logotypy oraz inne dane zamieszone na Blogu są własnością Administratora bądź jest on uprawniony do ich wykorzystania za zgodą uprawnionych osób.
 9. Nazwa, układ graficzny, publikacje oraz inne materiały zamieszczone na Blogu są chronione prawem własności intelektualnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie, kopiowanie lub powielanie całości bądź fragmentów treści, materiałów publikowanych na Blogu bez uzyskania wyraźnej zgody Administratora.

 

[Ochrona danych osobowych]

§ 4

 1. Dane osobowe Gości oraz Użytkowników są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe Gości lub Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Gościa lub Użytkownika wynikających z zawartej umowy. 
 3. Gość lub Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Gość lub Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Gościa lub Użytkownika wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych Usług. W takim przypadku Gość lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Gościa lub Użytkownika.
 7. Administratorem danych osobowych jest Marta Grzywacz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mash Event.
 8. Administrator oświadcza, iż wprowadził niezbędne środku techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Administrator oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO. 

 

[Polityka prywatności]

§ 5

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego w komputerze Gościa i Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Gościa lub Użytkownika, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Gość lub Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies  w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Strony WWW https://www.tatapediatra.pl/polityka-prywatności.

 

[Newsletter]

§ 6

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).
 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Użytkownik będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Serwisu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Administratora.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce ……… (odnośnik „Newsletter”).

 

[Postanowienia końcowe]

§ 7

 1. Wszelkie prawa do Strony WWW, a także materiałów (zdjęć, tekstów, grafik i innych plików) umieszczonych na Stronie WWW, są zastrzeżone. Bez zgody uprawnionego z praw autorskich oraz autora Serwisu internetowego, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, rozpowszechniana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej witrynie internetowej.  Nie może być też przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Administrator informuje także Użytkownika, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe środki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 5. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:
  1. aktywne konto e-mail;
  2. urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką;
  3. aktualna wersja przeglądarki internetowej
 6. Administrator może dokonać zmiany Regulaminu, pod warunkami wskazanymi niżej. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Serwisu internetowego informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Użytkowników, posiadających Konta o jego zmianie za pośrednictwem korespondencji e-mail. Korzystanie przez Użytkownika z Konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. 
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie WWW oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (link) zamieszczonego na stronie www.mobilnygabinetpediatryczny.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2019r.