fbpx

 

  Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Grzywacz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łukasz Grzywacz, ul. Janowicka 11, 43-344 Bielsko-Biała, NIP: 6521723885. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: tatapediatra@gmail.com
  2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   • – w celach edukacyjnych oraz promocyjnych (promocja serwisu www.tatapediatra.pl, promocja w sieci Internet, mediach społecznościowych materiałach drukowanych), na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  3. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych wspomagających go w realizacji jego działalności, dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, dostawcom usług w zakresie IT, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania promocji działalności Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
   • prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu, dla którego zgoda została na wykorzystanie wizerunku została wyrażona.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.